Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2008

Ισονομία στην αξιοπρέπεια (2)

«Μία κοινωνία πρέπει να κρίνεται, όχι βάσει του πως φέρεται στους εξέχοντες πολίτες της, αλλά βάσει του πως φέρεται στους κακοποιούς της».

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...