Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010

Intermission #21 (Amfissa edition)


Hint: Κάτοχος Nobel Φυσικής για τη μελέτη του πάνω στον εξωστρακισμό βλημάτων κατά την πρόσκρουσή τους με 15χρονους που παρουσιάζουν αποκλείνουσα συμπεριφορά σε αγώνες πόλο.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...