Σάββατο 22 Αυγούστου 2009

Intermission #11 (The roof is on fire pt.2 edition)

Σε μία εσκεμμένη δασική πυρκαγιά υπάρχουν δύο εγκληματίες. Ο ένας είναι ο εμπρηστής. Ο άλλος είναι αυτός που αφήνει στον εμπρηστή την παραμικρή υπόνοια, ότι από τα 100.000 στρέμματα καμένης δασικής έκτασης, το ένα μπορεί να γίνει και οικόπεδο. Δηλαδή το Κράτος.

Και στους δύο...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...