Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2008

Namaste!

Το ελληνάκι αναχωρεί για μία πεμπτοκοσμική χώρα, προκειμένου να αισθανθεί όμορφα όταν επιστρέψει ξανά στην τεταρτοκοσμική Ελλάδα. Για την ακρίβεια θα πάει 3:45 ώρες μπροστά, τις οποίες θα ανακτήσει κάποια στιγμή, κατά την επιστροφή του στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...