Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009

Intermission #18 (Διάλογος edition)

Όσο αυτοί οι αχυράνθρωποι των πολυεθνικών, ιμπεριαλιστικών συμφερόντων της καπιταλιστικής αυτοκρατορίας, επιμένουν να συζητούν, τόσο εμείς θα γκαρίζουμε!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...