Τετάρτη 21 Απριλίου 2010

Intermission #29 (Ζήτω η επανάcταcιc edition)

Ιστορική φωτογραφία από το αρχείο του φιλανθρωπικού έργου της εκκλησίας. Άλλοι «μελετούσαν» και άλλοι δεν μπορούσαν να κρύψουν το πάθος τους.

Μία ευγενική χορηγία από το «Ίδρυμα Διαιώνισης του Εκκλησιαστικού Αρχείου - Το Βρομιστεράκι»
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...