Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2010

Πρωινές ανησυχίες

Η υπόθεση
Αν έχεις αυθαίρετο κτίσμα, και λίγη υπομονή, μέσα σε λίγα χρόνια με κάποιο ΠΔ ή ειδική διάταξη πληρώνεις ένα συμβολικό πρόστιμο και το νομιμοποιείς. Αν κάνεις κάποια παράνομη δόμηση σε ημιυπαίθριο χώρο, ισχύει το ίδιο. Με λίγη υπομονή και ένα μικρό παραδάκι, νομιμοποιείται. Αν κάνεις κάποια παράβαση του ΚΟΚ, ακόμα και μπροστά σε περιπολικό, εφόσον το περιπολικό δεν έχει εντολές για την επιβολή πρόστιμου για τη συγκεκριμένη παράβαση, το πιο πιθανό είναι να μην σε σταματήσει. Τέλος, αν φοροδιαφεύγεις, μπορείς να περιμένεις κάποια διάταξη περαίωσης, που σκάει συνήθως κάθε 3-4 χρόνια, και πληρώνοντας ένα ασήμαντο ποσοστό επί των συνολικών παραβάσεών σου, πάλι να τη βγάλεις καθαρή.

Η ερώτηση
Για ποιο λόγο τελικά κάποιος να είναι νόμιμος στην Ελλάδα;


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...