Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Intermission #22 (Ανθρώπινα Δικαιώματα edition)


Η Οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΟΗΕ έχει επικυρωθεί από το Ελληνικό Κράτος, καθώς και:
  • Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, - Ν. 2462/1997 (ΦΕΚ Α/25/1997).
  • Το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά/Μορφωτικά Δικαιώματα - Ν.1532/1985 (ΦΕΚ Α/25/1985).
  • Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες (ΕΣΔΑ) [European Convention on Human Rights (ECHR)] του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία βασίζεεται το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα - Ελλ. Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α/256/1974).
  • Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη όλων των Μορφών διακρίσεως κατά των Γυναικών - Ν.1342/1983 (ΦΕΚ Α/39/1983), και Προαιρετικό Πρωτόκολλο (Νέα Υόρκη, 6/10/1999) N.2952/2001 (ΦΕΚ Α/248/2001).
  • Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Ηνωμένων Εθνών, Ν. 2101/92 στις 2 Δεκεμβρίου του 1992. (ΦΕΚ 92/2.12.92)
  • Η Ευρωπαική σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, 1996, κυρώθηκε με το ν. 2502/1997.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...